pl en

Mechanizm korozji

Gdy produkty są wykonane z żelaza, stali lub innych metali, to jest dla nich naturalne, aby powrócić do swojego pierwotnego stanu. Proces ten jest nazywany korozją.

Korozja metalu jest procesem elektrochemicznym. W procesie korozji, elektrony przepływają z obszarów o wysokiej energii metalu do obszarów o niskiej energii poprzez prowadzenie roztworu na powierzchni metalu. Roztwór nazywa się elektrolitem, wywołanym przez wodę, deszcz, wilgoć, lub wilgotność. Aby spowodować korozję, nie jest potrzebna bardzo duża ilość elektrolitu. Nawet 60% wilgotności względnej będzie formować elektrolit, który może spowodować korozję. Obszar o wysokiej energii metalu nazywany jest anodą. Jest to obszar metalu, gdzie prąd wychodzi, by wejść do elektrolitu. Obszar niskiego zużycia energii to katoda. Prąd opuszcza elektrolit i powraca do metalu na katodzie.

     

Reakcja korozji

Korozja przebiega poprzez zrównoważenie reakcji anodowych i katodowych. Reakcja na anodzie obejmuje rozpuszczanie metalu w elektrolicie, przy czym reakcja katodowa  jest reakcją redukcji tlenu. Grubość i konduktywność/przewodność właściwa warstewki/otoczki w znacznym stopniu zależy od wilgotności względnej, rodzaju zanieczyszczeń powierzchniowych, oraz wielu innych czynników, takich jak temperatura, nasłonecznienie itp.

Czynniki korozji

Reakcja korozji zależy od wielu czynników: 
      Ilości par anoda/ katoda
Rodzaju i właściwości metalu
Obróbki metalu i przetwarzania części
Oraz wielu czynników środowiskowych: 
Wilgotności względnej, Substancji zanieczyszczających
Temperatury