pl en

Często zadawane pytania

Czym jest VCI?

VCI to skrót od Volatile Corrosion Inhibitor, czyli Lotnego Inhibitora Korozji. VCI to klasa związków chemicznych blokujących korozję, które posiadają wystarczające ciśnienie pary do uwolnienia molekuł ze związku chemicznego do powietrza. Proces hamujący rozpoczyna się, gdy pary wchodzą w kontakt z powierzchnią metalu i osadzają się, by uformować bardzo cienką warstwę bariery. Jeśli są odpowiednio dobrane, molekuły VCI mają silne działanie jonowe i są przyciągane do jonów metali. Rezultatem jest adsorpcja jonów ochronnych na powierzchnie metali i tworzenie się otoczki cząsteczkowej, które działa jak bariera, pomiędzy metalem, a elektrolitem. Dla lotnego inhibitora korozji pożądane jest, by zapewnić inhibitor w krótkim okresie czasu i by mieć trwały efekt. W związku z tym, związek chemiczny powinien mieć wystarczająco dużą lotność, aby jak najszybciej nasycić całą dostępną przestrzeń pary. Ale w tym samym czasie, nie powinien być zbyt lotny dlatego, że zostałby szybko utracony w wyniku jakichkolwiek przecieków w opakowaniu lub pojemniku, w którym jest używany. Optymalne ciśnienie pary VCI powinno być wystarczające, aby utrzymać stężenie hamujące na wszystkich odsłoniętych, metalowych powierzchniach. Nanotechnologia VCI Armor jest opracowana w celu szybkiego nasycenia przestrzeni parą wokół części i z zapewnieniem trwałego efektu. Nasze produkty to papiery, folie, pianki, płyty i inne, które bezpiecznie zapobiegają korozji na chronionych metalach bez konieczności używania brudzących smarów, olejów, pokryć zabezpieczających i innych nieefektywnych metod.

Jak działa VCI?

Korozja metalu jest procesem elektrochemicznym. W procesie korozji, elektrony przepływają z obszarów o wysokiej energii metalu do obszarów o niskiej energii poprzez prowadzenie roztworu na powierzchni metalu. Roztwór nazywa się elektrolitem, wywołanym przez wodę, deszcz lub wilgoć. Aby spowodować korozję, nie jest potrzebna bardzo duża ilość elektrolitu. Nawet 60% wilgotności względnej będzie formować elektrolit, który może spowodować korozję. Obszar o wysokiej energii metalu nazywany jest anodą. Jest to obszar metalu, gdzie prąd wychodzi, by wejść do elektrolitu. Obszar niskiego zużycia energii to katoda. Prąd opuszcza elektrolit i powraca do metalu na katodzie. Warstwa ochronna VCI naprawia się sama i odtwarza dzięki skraplającym się parom inhibitora. Może działać przez kilka lat.

Jak długo VCI ochrania produkt?

Jeśli produkty Armor są używane odpowiednio, ochrona będzie trwać lata. Armor oferuje szeroki zakres produktów, by chronić różne metale i spełniać specyficzne wymagania ich pakowania. Typowy okres ochrony dla zwykłej stali 1010, zapakowanej odpowiednio w papier Armor, może trwać przez ponad dwa lata.

Co powoduje korozję?

Korozja to naturalny mechanizm, za sprawą którego metal powraca do stanu rudy. Korozja metalu to elektrochemiczny proces. Jego istotą jest powstawanie ogniw korozyjnych, w których elektrodami są fragmenty powierzchni korodującego obiektu, o różnych potencjałach standardowych, a obwód elektryczny zamyka ciecz wykazująca przewodnictwo jonowe. W przypadku stali na anodach takich ogniw zachodzi utlenianie żelaza i dodatków stopowych do jonów (kationów), przechodzących do roztworu. Na katodach redukuje się depolaryzator. W naturalnym środowisku jest nim najczęściej rozpuszczony w wodzie tlen, który ulega redukcji do jonów wodorotlenkowych. Rdza (tlenki i wodorotlenki żelaza i innych metali), najczęściej obserwowany objaw korozji metali, jest produktem wtórnych chemicznych reakcji między jonami – produktami reakcji pierwotnych na elektrodach, które są od siebie oddalone Korozja nie odbędzie się bez przewodnictwa elektorlitycznego powodowanego przez wodę, deszcz czy wilgoć. Nawet tak niewielka jak 60-procentowa wilgotność względna wpływa na proces tworzenia się korozji.

Czym są azotyny i czy ich stosowanie jest ryzykowne w opakowaniach VCI?

Azotyny są używane w VCI w formie azotynów sodu. Azotyn sodu był stosowany jako koserwant żywności przez ponad 100 lat. Znajdziemy go w bekonie, który jesz na obiad i w salami w Twoim lunchu. Jest zatwierdzonym dodatkiem do żywności od ponad sześćdziesięciolecia. Właściwie, ponad 85% azotynu sody w naszym ciele jest wytwarzane przez nas samych. Aby przyswoić ryzykowną dawkę azotynu sodu, dla typowej ilości VCI, czyli 1g/stopę kwadratową, człowiek musiałby ZJEŚĆ cały azotyn sodu zawarty w 31 stopach kwadratowych papieru. Nie tylko człowiek  nie zjada papieru VCI, a nawet rzadko ma z nim bezpośredni kontakt, jako że pracownicy powinni używać rękawic, by uniknąć kwasowości, którą odciski palców zostawiają na powierzchni metali.

Podobnie jak w przypadku chemikaliów używanych w gospodarstwach domowych, azotyny sodu nie są wolne od ryzyka. Powinno się z nimi obchodzić z taką samą rozwagą jak z typowymi domowymi preparatami – wybielaczem, płynem do szyb samochodowych, wosku do podłóg i innych. Żaden z tych środków nie będzie uznany za niebezpieczny, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem, jednakże, azotyn sodu często za taki jest uważany. Podczas kiedy azotyn sodu powinien być przedstawiany w takim samym świetle jak konserwant żywności, przedstawia się go jako śmiertelnego wroga, którym nie jest. Jest stosowany w technologii VCI, ponieważ jest świetnym inhibitorem rdzy, szczególnie dla produktów stalowych. Armor produkuje kilka różnych produktów VCI zarówno z azotynem sodu, jak i bez. Prosimy, skontaktuj się z reprezentantem Armor po więcej informacji i pomoc w określeniu specyfikacji określonych produktów.

Co jest lepszym inhibitorem rdzy – papier czy folia VCI?

Z punktu widzenia inhibitora korozji, papier jest lepszym środkiem zapobiegawczym rdzy dzięki sposobowi, w jaki papier jest impregnowany VCI, a co za tym idzie, uwalniany do powietrza i w kierunku produktu. Papiery VCI istnieją ponad 50 lat, jako pierwsze zaadaptowane przez amerykańską armię. VCI jest w stanie ochronić metal szybciej uwalniając się z papieru, niż z folii. Nie można powiedzieć, że folia VCI nie jest świetnym produktem i nie nadaje się do ochrony przeciwkorozyjnej. Jednakże, z punktu widzenia efektywności uwalniania się inhibitorów, udowodniono, że, w dłuższej perspektywie, papier jest lepszym opakowaniem.

Czym są metale żelazne i nieżelazne?

Metale żelazne są metalami, które zawierają żelazo. Stal może być przykładem metalu żelanego. Metale, które zawierają inne elementy, takie jak cynk, magnez, miedź itp. są sklasyfikowane jako nieżelazne.

Jakie zalety/wady ma folia i torebki VCI w porównaniu do tradycyjnych metod ochrony VCI?

Folia VCI ma kilka zalet, a trzema z najważniejszych są:

  1. zapewnienie bariery wilgoci
  2. łatwość używania – po prostu umieszcza się w niej produkt, jaki chcemy chronić
  3. zazwyczaj klient używa torebek foliowych jako ochrony przed wilgocią, kurzem i zanieczyszczeniami, a torebki VCI mogą dać mu te same korzyści, a w dodatku ochronę przeciwkorozyjną.

Wadą folii VI jest to, że z czystego punktu widzenia ochorny metalu, papier VCI jest nieco lepszym rozwiązaniem. Jednakże, zalety przeważają nad wadami.

Jak porównać VCI do desykantów w zapobieganiu korozji?

Produkty na bazie VCI i desykanty działają w kompletnie odmienny sposób. Nanotechnologia VCI zapobiega korozji dzięki elektrochemicznemu procesowi, w którym tworzy się cienka warstwa ochronna na powierzchni metalu. Warstwa ta jest mikroskopijna i nie wpływa na metal w żaden sposób i nie wymaga usuwania po usunięciu opakowania VCI. Desykant to po prostu absorber wilgoci. Chłonie wilgoć, ale nie ochrania w satysfakcjonujący sposób metalowej powierzchni przed innymi elektrolitami powodującymi korozję, jak np. Tlen. W rzeczywistości, jeśli paczuszka z desykantem absorbuje wilgoć tak, jak powinna, może powodować korozję wszędzie tam, gdzie metalowe części dotykają desykantu. Naszym zaleceniem jest, aby klient, decydując się na torebki desykantu, umieszczał je w miejscach, gdzie nie będę dotykać metalowych części.

Dlaczego jest tak ważne, aby mieć papier powleczony VCI z obu stron?

Większość papierów antykorozyjnych na rynku jest powleczona tylko z jednej strony, natomiast papier Armor jest nasączony z obydwu stron. Pozwala to uniknąć pomyłek co do strony papieru, która powinna być zwrócona do metalu, jak i jest wielką korzyścią w przypadku stosowania papieru VCI jako przekładek na palecie. Rezultat: mniej papieru, mniej odpadu, oszczędność kosztów dla Twojego klienta. Jako że  papier Armor jest impregnowany, a nie powlekany, inhibitory rzeczywiście są "zawieszone" na włóknach papieru. Ten proces pozwala na lepszą kontrolę ilości środka ochronnego w papierze, jak też na możliwość lepszego docierania inhibitorów do produktu, niż ma to miejsce w przypadku papierów pokrywanych.

Jak tektura wpływa na proces korozji?

Tektura falista generalnie jest kwasowa i w zetknięciu się z wilgocią działa jak gąbka. Kiedy metal leży bezpośrednio na lub w pobliżu tektury, następuje transfer wilgoci i kwasów, co powoduje korozję części metalowych. Istotne jest, by aby umieścić opakowanie Armor pomiędzy metal, a materiał kwasowy/hydroskopijny, taki jak tektura falista czy drewno, by zapobiec korozji na punktach kontaktowych. Materiały te obejmują pudła, palety, skrzynie itp.

Czy jeden rodzaj VCI działa na wszystkie metale?

Zróżnicowanie wymaga różnych rozwiązań. Dlatego Armor oferuje 12 typów papieru do wyboru, by spełnić nawet największe wymagania. Niektórzy producenci opakowań VCI twierdzą, niezgodnie z prawdą, że jeden preparat może ochronić wszystko, od stali po miedź, inni nie potrafią dokładnie określić ile VCI dokładnie jest w produkcie. Zaakceptowanie faktu, że nie istnieje jedna formuła dla papieru VCI, może zapewnić prawdziwą ochronę przed korozją wszystkich metali i zastosowań.

Jaki test zgodności jest polecany?

Z powodu dostatku dostęnych metali, jak i obfitości chłodziw, środków myjących, olejów chroniących przed rdzą i innych substancji używanych w procesach produkcji, istotne jest, by sprawdzić zgodność VCI z tymi substancjami. Produkty Armor rzadko reagują z wymienionymi elementami, okazjonalnie mogą pojawić się czynniki, które wpływają niekorzystnie na formułę VCI lub osłabiają działanie inhibitorów.

Dlaczego Armor oferuje tak dużo preparatów i produktów?

Metale mogą być złożone z wielu komponentów. Ze względu na duże różnice w składzie metali, jeden nie może służyć do ochrony różnych metali bez zmniejszenia efektywności działania. Dlatego Armor oferuje ponad 12 rodzajów papieru do ochrony metali o różnych wymaganiach.

Czy wymagane jest hermetyczne pakowanie, by VCI działało bez zarzutu?

Odpowiedź na to pytanie nie jest stanowczym "tak" lub "nie". Podczas gdy hermetyczne pakowanie jest idealnym sposobem ochrony przed rdzą, nie jest wymagane, by produkt VCI działał. To, co jest najważniejsze, to to, że inhibitory muszą być zamknięte w pewnym modelu – im bardziej hermetyczne zamknięcie, tym lepsze działanie ochrony. Na odwrót, jeśli opakowanie nie jest hermetyczne, siła inhibitorów będzie osłabiona, jako że będą mogły wydostać się z opakowania.

Na przykład, metalowe części mogą być umiesczone na papierze Armor dla ochrony. Części mogą być całkowicie zawinięte dla maksymalnej ochrony lub papier może leżeć pomiędzy kolejnymi warstwami metalu. Do dalszej ochrony przed korozją, należy umieścić metalową część w hermetycznym opakowaniu, takim jak torebka foliowa Armor. Połączenie tych dwóch produktów będzie zapewniać najlepszą, najdłuższą ochronę i najlepszy efekt po określonym czasie.

Czy Armor ma akceptację wojska na papier VCI?

Papier Armor znajduje się na liście "Qualified Products List for Military" specification MIL-P-3420. Jeast to prawnie zatwierdzony produkt, a nie po prostu "odpowiedni" produkt, jak niektórzy producenci starają się, by uznać to za to samo.

Dlaczego ważne jest, aby pracownicy nosili rękawiczki dotykając metalowe części?

Jest to bardzo ważne, by wszyscy pracownicy dotykający metalowe części, nosili rękawice, nie tylko by chronić 

Czy Armor oferuje przyspieszone testy korozji?

Armor oferuje pełne, na miejscu, szybkie testy korozji BEZ OPŁATY dla klientów. Mamy dwie odrębne metody poddanych testom części, w tym komorę kondensacyjną i tradycyjną metodę komory solnej.